ჯანმრთელობა

2021-2022 აკადემიური წლის მეორე სემესტრში, სოციო- ემოციური წიგნიერების მტკიცებულებაზე დამყარებული პროგრამა „ჩემი გონება“ (on my mind) საქართველოს მასშტაბით 23 სკოლაში განხორციელდა. პროგრამა გაიარა 800 ზე მეტმა მოსწავლემ. პროგრამაში მონაწილოება მიიღო 20-ზე მეტმა მასწავლებელმა. პროგრამას ახორციელებს BBSA-საქართველო, ჩეხეთის საზოგადოებრივი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტთან თანამშრომლობით და აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით. კონტრიბუტორები: თიბისი და რე ბანკი პროექტის ფარგლებში, 2021-2022 აკადემიური წლის მეორე სემესტრში, პროგრამა „ჩემი გონება“ (on my mind) 20 სკოლაში (როგორც თბილისის ასევე რეგიონების) განხორციელდა. ეს არის უნივერსალური სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოზარდებს ასწავლის ფსიქიკური ჯანრმრთელობის წიგნიერებას და უვითარებს სოციალურ-ემოციურ უნარებს. პროგრამა განკუთვნილია მე-7-8 კლასის მოსწავლეთათვის, შედგება 20 გაკვეთილისაგან და მოიცავს 5 ძირითად თემას.  დეტალური ინფორმაცია, მათ...

ღონისძიება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო სერვისების მხარადასაჭერად მუსიკა ჯანმრთელობისათვის ...