2015 წლის ანალიზური მიმოხილვა  მომზადებულია „ჯანდაცვის პოლიტიკის მონიტორინგი, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი წამლებისათვის“ პროექტის ფარგლებში.

პროექტი განხორციელდა „ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდის“ მხარდაჭერით.