რა არის გადაწვის ნიშნები და როგორ შეგვიძლია მათთან გამკლავება?
პანდემიის დროს მრავალი ჩვენგანისთვის კიდევ უფრო წაიშალა საზღვრები სახლსა და სამსახურს შორის და გართულდა მოტივაციის შენარჩუნება.

წყაროები:
who.int